December 3, 2021

ก่อนอั้น เจ้นุ๊กปล่อยแล้วเด้อ 16 กันยายน 64 ใครรอบ้าง สาธุได้ไหม

~

~

~

เจ๊นุ๊กให้แล้ว3ตัวตรง16/9/64รัฐบาลไทย,หาลอตด่วนๆ

~

~

~

เจ๊นุ๊กให้แล้ว3ตัวตรง16/9/64รัฐบาลไทย,หาลอตด่วนๆ

~

~

~

เจ๊นุ๊กให้แล้ว3ตัวตรง16/9/64รัฐบาลไทย,หาลอตด่วนๆ

~

~

~

เจ๊นุ๊กให้แล้ว3ตัวตรง16/9/64รัฐบาลไทย,หาลอตด่วนๆ

~

~

~

เป็นแค่แนวทางผิดถูกขออภัย

เราคือนักสู้ 5555 +
งวดวันที่ 16 ก.ย. 64 จะเป็นไงไม่รู้ ???
แต่เจ๊นุ๊ก จะสู้คะ สู้แบบ ฟาดๆ !!!!!! 🇹🇭
❤️ใครไม่สู้ ถอยไปก่อนเลยค่ะ ❤️

~

~

~

VDO

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *